بخشنامه گمرك واردات موافقت كلي واردات جرثقيل تك كابين و دو كابين مستعمل

مصوب 1400/08/29 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.