ابخشنامه در خصوص عدم برگزاري مراسم راهپيمايي اربعين سيدالشهدا (ع) در داخل كشور و يا كشور عراق شرايط شيوع ويروس كرونا

مصوب 1399/07/12 معاون اول رئيس جمهور
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.