تامين اعتبار براي بازسازي بخش هاي خسارت ديده ناشي از سيل به زيرساخت هاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1399/06/19 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تامين اعتبار براي بازسازي بخش هاي خسارت ديده ناشي از سيل به زيرساخت هاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران   
مصوب 1399,06,19

هيئت وزيران در جلسه 19 /6 /1399 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:‌

1 – تا مبلغ دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال به صورت تملك دارايي سرمايه اي از محل منابع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي از مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393 -،‌ براي بازسازي بخش هاي خسارت ديده ناشي از سيل به زيرساخت هاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به شرح جداول پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است، در اختيار دستگاه هاي اجرايي مربوط قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات هزينه شود.

2 – دستگاه هاي ذي ربط موظفند گزارش عملكرد اين تصويب نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و مديريت بحران كشور ارسال نمايند.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور


جدول شماره 1: برآورد خسارات وارده ناشي از سيل به اماكن و تاسيسات و منازل سازماني حوزه مهندسي ارتش جمهوري اسلامي ايران


رديف

-عنوان نيرو

استان

شرح عمليات براي جبران خسارت

برآورد خسارت وارده (ميليون ريال)

1

نيروي زميني ارتش

خوزستان

آسيب ديدگي زيرساخت هاي زيربنايي و آسيب ديدگي اماكن و محوطه پادگاني

525 /256

لرستان

360 /139

كرمانشاه

974 /75

گلستان

300 /37

كردستان

000 /10

آذربايجانغربي

000 /6

فارس

093 /36

تهران

500 /1

مركزي

948

همدان

300 /6

خوزستان

پروژه هاي خاص

500 /41

كرمانشاه

500 /38

2

نيروي پدافند هوايي

همدان

بازسازي شبكه انتقال برق و جاده هاي دسترسي

200 /1

مركزي

800 /1

ايلام

500 /3

خوزستان

500 /3

3

نيروي دريايي ارتش

خوزستان

بازسازي و نوسازي منازل،‌ شبكه معابر و گاز كوي سازماني ناشي از بحران سيل پاد كوهدشت

000 /25

4

نيروي هوايي ارتش

خوزستان

خسارت وارد شده به ايستگاه پمپاژ در سد و شبكه برق پايگاه

000 /4

هرمزگان

خسارت وارد شده به شبكه برق پايگاه

000 /1

جمع كل آجا

000 /690

جدول شماره 2: خسارات سيل وارده به اماكن نيروهاي مسلح – سپاه پاسداران انقلاب اسلامي


رديف

رده هاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

استان محل خسارت

توزيع مرحله اول خسارت (به ميليون ريال)

توضيحات

1

نزسا

كرمانشاه و گلستان

700 /42

خسارات وارده بر اماكن و تأسيسات

2

ندسا

خوزستان

000 /45

3

هوافضا

گلستان،‌ لرستان،‌ ايلام، خوزستان و مازندران

000 /50

4

سپاه حضرت ابوالفضل (ع) - استان لرستان

لرستان

000 /100

5

سپاه نينوا – استان گلستان

گلستان

000 /25

6

سپاه كربلا – استان مازندران

مازندران

000 /42

7

سپاه اميرالمومنين (ع) – استان ايلام

ايلام

570 /6

8

سپاه فتح – استان كهگيلويه و بويراحمد

كهگيلويه و بويراحمد

500 /5

9

سپاه وليعصر (عج) – استان خوزستان

خوزستان

000 /330

10

سپاه حضرت نبي اكرم (ص) – استان كرمانشاه

كرمانشاه

530 /41

11

سپاه الغدير – استان يزد

يزد

200 /1

12

سپاه امام سجاد (ع) – استان هرمزگان

هرمزگان

500

جمع كل

000 /690

جدول شماره 3: خسارات سيل وارده به اماكن نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران


رديف

نيرو

يگان

استان

شهرستان

شرح خسارت وارده

اعتبار مورد نياز

اماكن پادگاني و تأسيسات زيربنايي و امورات محوطه

مساحت

واحد

برآورد خسارت (ميليون ريال)

1

ناجا

احداث كلانتري 11 پلدختر

لرستان

پلدختر

با توجه به موقعيت جغرافيايي ساختمان كه در منطقه اي واقع شده كه به دليل شيب منطقه و قدمت ساختمان در مسير عبور سيل مي باشد و نياز است كه پروژه در منطقه اي ديگر احداث شود.

560

مترمربع

200 /25

2

كلانتري شرافت شوشتر

خوزستان

شوشتر

فرسودگي و تخريب بر اثر سيل

560

مترمربع

200 /25

3

ستاد آق قلا

گلستان

آق قلا

قدمت زياد ساختمان فعلي و خسارت ناشي از سيل

100 /1

مترمربع

600 /49

4

ديوار (دايك) مرزي چذابه (هورالعظيم)

خوزستان

سراسري

ديوار (دايك) شهيد باكري (جنب پل جراحيه) به طول 5 متر در 5 نقطه – ديوار (دايك) مرزي حد فاصل برجك ج سوبله و برجك الف خرابه در دو نقطه (تعداد 3 لوله 120 اينچ بريده شده و راه قطع شده) ارتباط جاده مواصلاتي شهر رفيع و پل آهني به دسته شناور امام رضا (ع) با 6 عدد لوله 120 اينچ – تكميل ديوار (دايك)‌ بين پاسگاه مرزي ساهندي و برجك مچريه به عرض 3 متر – قسمتي از ديوار (دايك) در فاصله 2300 متري پاسگاه مرزي ابوموسي قسمتي از ديوار (دايك)‌در فاصلي ه 250 متري پاسگاه مرزي ابوموسي به عرض 10 متر حد فاصل برجك ج سوبله و الف خرابه در فاصله 3700 متري 20 متر شكاف ديوار (دايك)‌ صورت گرفته كه بايستي تكميل گردد . حد فاصل برجك ج سوبله و الف خرابه در فاصله 50 متري 20 متر شكاف ديوار (دايك) صورت گرفته كه بايستي تكميل گردد ايجاد حفاظت فيزيكي پاسگاه خاتمي (تخريب شده) ‌احداث برجك ب شهابي (واژگون شده) تكميل قسمتي از جاده آسفالته حدفاصل پايانه چذابه و پاسگاه مرزي صفريه كه بر اثر سيل تخريب شده است.

-

-

000 /400

جمع كل000 /500

جدول شماره 4: خسارت سيل وارده به اماكن وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح


رديف

سازمان

استان

شهرستان

شرح خسارت

موضوع خسارت (اماكن پادگاني،‌ منازل سازماني، تاسيسات زيربنايي و امورات محوطه، ماشين آلات مهندسي)

برآورد خسارت (ميليون ريال)

1

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

سمنان

سمنان

خسارت به اماكن و تاسيسات زيربنايي

خسارت به اماكن و تاسيسات زيربنايي

000 /20

2

لرستان

دورود و خرم آباد

000 /10

3

گلستان

آق قلا

000 /50

4

خوزستان

دزفول

000 /20

جمع كل

000 /100

جدول شماره 5:‌ خسارات سيل وارده به ستاد كل نيروهاي مسلح


سازمان

يگان

استان

شرح خسارت وارده

برآورد خسارت (ميليون ريال)

ستاد كل نيروهاي مسلح

ستاد كل نيروهاي مسلح (قرارگاه مهندسي)

گلستان و خوزستان

خسارت وارده به دستگاه هاي راه سازي به دليل شرايط كاري غيرمتعارف مانند غرق شدن و فرورفتن بيل مكانيكي در باتلاق،‌ شكستن ناخن جام لودر به دليل كار در زمين هاي سنگي و غيره

000 /20

جمع كل

000 /20