تصويب نامه درخصوص مجوز ارجاع اختلاف هاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرح هاي عمراني دستگاههاي اجرايي با پيمانكاران و مشاوران

مصوب 1399/06/19 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه درخصوص مجوز ارجاع اختلاف هاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرح هاي عمراني دستگاههاي اجرايي با پيمانكاران و مشاوران
مصوب 1399,06,19

هيئت وزيران در جلسه 19 /6 /1399 به پيشنهاد شماره 289462 مورخ 5 /6 /1399 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

ارجاع اختلاف هاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرح هاي عمراني دستگاه هاي اجرايي با پيمانكاران و مشاوران به شرح زير براي داوري به شوراي عالي فني سازمان برنامه و بودجه كشور با توجه به تعيين شوراي مذكور به عنوان مرجع داوري در قراردادهاي زير مجاز است:

1- شركت آرك بتون و شركت آب منطقه اي تهران در ارتباط با بازه اول و سوم پيمان احداث ايستگاه هاي پمپاژ رباط كريم.

2- شركت چليك پي گستر و اداره كل گمركات استان آذربايجان غربي در ارتباط با احداث مجتمع مسكوني (32) واحدي گمرك بازرگان.

3- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني استان قزوين و شركت كتيبه البرز در ارتباط با پيمان تكميل مركز پرتودرماني (راديوتراپي) و شيمي درماني بيمارستان ولايت.

4- شركت بتن دامغان و سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران در ارتباط با پيمان تكميل ساختمان واحدهاي فناور.

5- شركت مهندسين مشاور افراز پيمايش و سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان و بلوچستان در ارتباط با قرارداد تهيه نقشه حدنگار (كاداستر) اراضي كشاورزي (147) پارچه آبادي دشت سيستان.

6- شركت ابنيه سازان مانو و دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين در ارتباط با احداث بيمارستان امام علي‌(ع) الوند.

7- شركت آبراه گستر پارس و شركت شهرك هاي كشاورزي در ارتباط با عمليات گازرساني به شهرك گلخانه اي ترشيز كاشمر.

8- شركت بازيافت و ابنيه تهران و اداره كل راه و شهرسازي استان تهران در ارتباط با پيمان هاي:
الف- بهسازي و روكش آسفالت راه هاي روستايي غرب استان تهران.
ب- تهيه و اجراي روكش آسفالت چيپ سيلينگ محورهاي روستايي.
پ- تعريض محور چيتگر از كيلومتر 100+6 الي 770+8.

9- شركت هورپاد و شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور در ارتباط با پيمان احداث محوطه (پيست) دوچرخه سواري اصفهان.

10- شركت مهندسي پارس تكنو و شركت قطار شهري تهران در ارتباط با پيمان طرح توسعه ساختمان هاي پايانه و تعميرگاه قطار واقع در مهرشهر كرج.

11- شركت آذين پوياي بندر و دانشگاه هرمزگان در ارتباط با پيمان عمليات تكميلي ساختمان كتابخانه مركزي و پياده رو‌سازي اطراف آن.

12- شركت سيويل آسين و دادگستري كل استان تهران در ارتباط با پيمان مجتمع قضايي شماره (2) تهران (يافت آباد).

13- شركت رگ چين و اداره كل ورزش و جوانان استان قم در ارتباط با پيمان محوطه سازي مجموعه ورزشي شهيد حيدريان قم.

14- شركت نوآفرينان سال و اداره كل ورزش و جوانان استان قم در ارتباط با پيمان احداث خانه جوانان دستجرد.

15- شركت چاوان آب بيستون و اداره كل راه و شهرسازي استان ايلام در ارتباط با پيمان تكميل راهسازي قطعه هفتم مورموري- آبدانان- دهلران.

16- شركت سيويل آسين و شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور در ارتباط با پيمان هاي:
الف- احداث ورزشگاه (استاديوم) (5000) نفري ساوجبلاغ
ب- احداث ورزشگاه (استاديوم) (5000) نفري ملارد

17- شركت بارمان سازه و وزارت جهاد كشاورزي در ارتباط با عمليات اجرايي احداث شبكه‌ اصلي و فرعي آبياري تحت فشار سد عمران ناحيه بران.

18- شركت محيط برزان و سازمان جهاد كشاورزي استان ايلام در ارتباط با پيمان اجراي شبكه آبياري تحت فشار اراضي آبخور گدارخوش و تاسيسات وابسته و خريد لوازم موردنياز.

19- شركت آذين پوياي بندر و دانشگاه هرمزگان در ارتباط با پيمان عمليات تكميلي ساختمان مرحله (فاز) دوم دانشكده علوم پايه.

20- شركت مهندسي خوزستان و فارس و دانشگاه شهيد بهشتي در ارتباط با پيمان احداث كلاس هاي آموزشي پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور.

21- شركت جنگ صنعت و شركت آب و فاضلاب استان مركزي در ارتباط با پيمان تهيه و تأمين كالا، ساخت، نصب و راه اندازي و بهره برداري آزمايشي و اجراي كليه ساختمان هاي فرايندي و جانبي و تاسيسات زيربنايي و محوطه سازي تصفيه‌ خانه آب ساوه.

22- شركت دژآب و شركت آب و فاضلاب استان خوزستان در ارتباط با پيمان اجراي شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب بخشي از شهر بهبهان.

23- شركت دژآب و شركت آب و فاضلاب جنوب شرقي استان تهران در ارتباط با پيمان عمليات اجرايي لوله راني خط انتقال آب به قطر (1400) ميلي متر شهر پاكدشت به روش پايپ جكينگ.

24- شركت مهندسي بهينه ايران و وزارت راه و شهرسازي در ارتباط با قرارداد تدوين نظام نامه مديريت پروژه و مديريت قراردادها و ايجاد سامانه هاي اطلاعاتي به منظور پروژه هاي مرتبط با طرح هاي راهبردي حمل و نقل.

25- شركت مولوي و شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد در ارتباط با پيمان عمليات زيرسازي و ابنيه فني مسير قطار برقي فولاد شهر به اصفهان.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور