نظر رئيس مجلس در خصوص تصويب نامه هيئت وزيران به شماره 15614/ت57612هـ مورخ 21 ارديبهشت 1399 با موضوع مجوز خريد خودرو توسط وزارت كشور

مصوب 1399/03/26




پرده زمانی: مرحله تصویب:


شماره15136/هـ ب - 1399/3/26
حجت‌الاسلام‌والمسلمين جناب آقاي دكتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به‌شماره 15614/ت57612هـ مورخ 1399/02/21، موضوع: «مجوز خريد خودرو توسط وزارت كشور»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«بر اساس ماده(30) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» ـ مصوب 1380ـ خريد خودروي خارجي توسط دستگاه‌هاي اجرايي ممنوع است و صرفاً «نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و نيروي انتظامي» از اين ممنوعيت مستثنا هستند. از اين‌رو مصوبه مذكور مبني بر تجويز خريد دو دستگاه خودرو خارجي توسط استانداري كردستان كه نهاد مزبور مشمول مستثنيات شمارش شده در قانون نمي‌باشد، از حيث توسعه شمول قانون، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف