اصلاح تبصره (1) بند (ت) ماده (3) آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (26) قانون برگزاري مناقصات

مصوب 1399/03/25 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

شماره: 37707 /ت 57776ه تاریخ: 11 /4 /1399 بسمه تعالي "با صلوات بر محمد و آل محمد" وزارت نفت – وزارت کشور – وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور – ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز- هيئت وزيران در جلسه 8/4/1399 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد: بند (2) تصویب‌نامه شماره 116689/ت45059هـ مورخ 8/6/1390 به شرح زیر اصلاح و تبصره و اصلاح بعدی آن حذف می¬شود: 2- به منظور ارتقای توان اقتصادی ساکنین روستاهای مرزی شعاع بیست (20) کیلومتری مرز و تخصیص سهمی از درآمدهای حاصل از صادرات زمینی فرآورده‌های نفتی، از ابتدای سال 1399 مطابق ترتیبات زیر اقدام می‌شود: الف - سهمیه کل سوخت نفت گاز تخصیصی به ساکنین روستاهای مرزی مشمول این تصویب¬نامه در سال برابر 450 (ماهانه برابر با 5/37 ) میلیون لیتر نفت گاز خواهد بود. ب - سهمیه هر خانوار مرزنشین مشمول این تصویب¬نامه، در سال حداکثر (1500) لیتر نفت گاز (مجموعاً در سقف مذکور در جزء (الف)) تعیین می¬شود. وزارت کشور مکلف است تعداد، اطلاعات هویتی و شماره حساب خانوارهای تحت پوشش این تصویب¬نامه را به سازمان هدفمندسازی یارانه¬ها اعلام کند. هرگونه تغییر در اطلاعات خانوارهای تحت پوشش، منوط به تأیید کارگروهی به مسئولیت وزارت کشور و با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان برنامه و بودجه کشور است. پ - شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به نمایندگی از کلیه خانوارهای مشمول این بند، سهمیه نفت گاز آنها را از مرزهای زمینی صادر و بیست درصد (20 %) از ارزش ریالی صادرات را در سقف مقرر در جزء (الف) به صورت ماهانه به حساب تعیین‌شده به نام سازمان هدفمندسازی یارانه¬ها نزد خزانه¬داری کل کشور به عنوان "سهمیه مرزنشینان" واریز می‌کند. ت - سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است نسبت به واریز هشتاد درصد (80 %) مبلغ بند (پ) به حساب خانوارهای تحت پوشش و نیز واریز بیست درصد (20 %) منابع بند (پ) به حساب تعیین‌شده وزارت کشور نزد خزانه¬داری کل کشور اقدام و گزارش آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور ارایه کند. وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با استفاده از منابع یادشده در جهت پیشبرد طرحهای ایجاد زیرساخت¬های مرزی و اشتغال پایدار در مناطق مرزی کشور اقدام کند. اسحاق جهانگیری معاون اول رييس¬جمهور رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي اطلاع رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‌شود. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رييس¬جمهور، دفتر رييس قوه قضاييه، دفتر معاون اول رييس¬جمهور، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونت حقوقي رييس‌جمهور، معاونت امور مجلس رييس¬جمهور، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، کليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، دبیرخانه شورای اطلاع¬رسانی دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي‌شود.