تصويبنامه در خصوص تعيين ميزان تخفيف در سود بازرگاني كالاهاي وارداتي از بنادر كشور

مصوب 1389/03/09 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويبنامه در خصوص تعيين ميزان تخفيف در سود بازرگاني كالاهاي وارداتي از بنادر كشور
مصوب 1389,03,09با اصلاحات و الحاقات بعدي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 9 /3 /1389 ‏بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد ماده (41‏) قانون ماليات بر ارزش افزوده - مصوب 1386‏- موافقت نمود:

1 - كالاهاي وارداتي از مرزهاي موضوع فهرست پيوست شماره (1) اين تصميم نامه كه به مهر "دفتر هيئت دولت" تأييد شده است، حسب مورد مشمول تخفيف سود بازرگاني به ميزان (10‏) تا (25‏) درصد مي شوند.

2 - ‏كالاهاي موضوع پيوست شماره (2) اين تصميم نامه كه به مهر "دفتر هيئت دولت" تأييد شده است و همچنين كالاهاي ترانزيت اعم از داخلي و خارجي مشمول تخفيف موضوع بند (1‏) نمي باشند.

محمدرضا رحيمي – معاون اول رييس جمهور

پيوست شماره (1)
ميزان تخفيفات در سود بازرگاني كالاهاي وارداتي از بنادر كشور


نام استان

نام مرز

ميزان تخفيف (درصد)

خوزستان

آبادان

20

خوزستان

خرمشهر

25

خوزستان

چوئيبده

20

خوزستان

بندر امام خميني

10

بوشهر

بوشهر

20

بوشهر

ديلم

20

بوشهر

گناوه

20

بوشهر

كنگان

20

بوشهر

دير

20

هرمزگان

لنگه

20

هرمزگان

جاسك

20

هرمزگان

هرمز

15

آذربايجان شرقي

جلفا نوردوز

15

سيستان و بلوچستان

بندر چابهار

25

پيوست شماره (2)


1

انواع پارچه و پوشاك فصول 50 لغايت 55 و فصول 58 و 60

11

انواع پيچ و مهره

2

انواع خودرو سواري - كاميون - دوچرخه و موتورسيكلت و وانت

12

انواع شيرآلات بهداشتي

3

انواع برنج

13

انواع مبلمان

4

انواع لوازم خانگي

14

انواع كنستانتره ميوه

5

انواع پوشاك و پتو

15

انواع آب ميوه

6

انواع كفش

16

شيرخشك، ساير لبنيات و تخم مرغ (فصل 4)

7

انواع تاير سواري، باري، موتورسيكلت و دوچرخه

17

پياز، سير، سيب زميني و گوجه فرنگي (فصل 7)

8

انواع مواد شوينده و صابون

18

سيب، پرتغال [پرتقال]، نارنگي، انگور، زيتون و توت فرنگي (فصل 8)

9

انواع فرش ماشيني و دستي

19

برنج، گندم، جو و ذرت (فصل 10)

10

انواع ابزارآلات

20

شكر خام و سفيد (فصل 17)

21

پنبه (فصل 52)