مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص پلان نقشه GIS اراضي و املاك و فهرست اسامي متصرفين و مالكان تعداد 44 پلاك باقيمانده در مسير بلوار ارغوانيه (حد فاصل ميدان شهداي هسته اي تا خيابان جي شرقي)

مصوب 1399/07/13 شوراي اسلامي شهر اصفهان