پلان نقشه GIS اراضي و املاك و فهرست اسامي متصرفين و مالكان تعداد 44 پلاك باقيمانده در مسير بلوار ارغوانيه (حدفاصل ميدان شهداي هسته¬اي تا خيابان جي شرقي)

مصوب 1399/07/13


شماره صفحه