تصويب نامه در خصوص اصلاح دهستان كشيت بخش گلباف شهرستان كرمان و دهستان كرك و نارتيج بخش بروات شهرستان بم و اصلاح تصويب نامه شماره 232560 /ت44851هـ مورخ 15 /10 /1389 در خصوص در خصوص تقسيمات كشوري در استان كرمان

مصوب 1399/12/27 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1399/12/27
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:156677/ت57793هـ تاریخ ابلاغ:1399/12/27
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1400/00/00
شماره روزنامه رسمي:دارد تاریخ روزنامه رسمي:1400/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت كشور

گیرندگان رونوشت


دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر مقام معظم رهبري
دفتر هيأت دولت
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
روزنامه رسمي
استانداري كرمان
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
ديوان عدالت اداري
ديوان محاسبات
سازمان بازرسي كل كشور
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت حقوقي رئيس جمهور