تامين اعتبار براي بازسازي بخش هاي خسارت ديده ناشي از سيل به زيرساخت هاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1399/06/19 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1399/06/19
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:69583/ت57993هـ تاریخ ابلاغ:1399/06/23
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1399/06/23
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت كشور
سازمان برنامه و بودجه
وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

گیرندگان رونوشت


دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر مقام معظم رهبري
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر هيأت دولت
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
سازمان امور اداري و استخدامي
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
ديوان عدالت اداري
ديوان محاسبات
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
سازمان بازرسي كل كشور
وزارت دادگستري
استانداري آذربايجان غربي
استانداري ايلام
استانداري تهران
استانداري خوزستان
استانداري فارس
استانداري كردستان
استانداري لرستان
استانداري كرمانشاه
استانداري مركزي
استانداري هرمزگان
استانداري همدان
استانداري كهگيلويه و بوير احمد
استانداري سمنان
استانداري گلستان
استانداري يزد
استانداري مازندران