تدوين نسخه اول كتاب "مرجع خدمات دستگاههاي اجرايي"، به عنوان تنها بانك اطلاعاتي خدمات دستگاه هاي اجرايي

مصوب 1399/06/11 سازمان اداري و استخدامي كشور


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:سازمان اداري و استخدامي كشور تاريخ تصويب:1399/06/11
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:296229 تاریخ ابلاغ:1399/06/11
مرجع ابلاغ:معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور تاريخ اجرا:1399/06/11
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


قوه قضاييه
مجلس شوراي اسلامي
( نهاد رياست جمهوري ) مركز امور زنان و خانواده
معاون حقوقي رييس جمهور
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور
معاون علمي و فناوري رئيس جمهور و رئيس بنياد نخبگان
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
معاون رييس جمهور و رييس سازمان انرژي اتمي
معاون رئيس جمهور و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران
رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
دبير هيات دولت
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
وزير آموزش و پرورش
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات
وزير امور خارجه
وزير امور اقتصاد و دارايي
وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
وزير تعاون, كار و رفاه اجتماعي
وزير جهاد كشاورزي
وزير صنعت ،معدن و تجارت
وزير علوم تحقيقات و فناوري
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
وزير كشور
وزير نيرو
وزير ورزش و جوانان
وزير دادگستري
وزير نفت
وزير راه و شهرسازي
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
وزير اطلاعات

گیرندگان رونوشت