سفر وزير نيرو به كشور افغانستان با استفاده از هواپيماي اختصاصي

مصوب 1399/06/16 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1399/06/16
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:68422/ت57992هـ تاریخ ابلاغ:1399/06/19
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1399/06/19
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت نيرو

گیرندگان رونوشت


دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر مقام معظم رهبري
دفتر هيأت دولت
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
سازمان امور اداري و استخدامي
سازمان برنامه و بودجه
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
ديوان عدالت اداري
ديوان محاسبات
سازمان بازرسي كل كشور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت اطلاعات
وزارت دادگستري
وزارت امور خارجه
هيأت نظارت بر مسافرت هاي خارجي كاركنان دولت