قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات

مصوب 1387/11/06 مجلس شوراي اسلامي


مشخصات کلی


نوع قانون:عادي – حكومتي طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:مجلس شوراي اسلامي تاريخ تصويب:1387/11/06
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:217119 تاریخ ابلاغ:1388/11/11
مرجع ابلاغ:رئيس جمهور تاريخ اجرا:1388/11/30
شماره روزنامه رسمي:18915 تاریخ روزنامه رسمي:1388/11/14
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

گیرندگان رونوشت


اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي
دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر مقام معظم رهبري
دفتر هيأت دولت
ديوان محاسبات
روزنامه رسمي
مجمع تشخيص مصلحت نظام
دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت حقوقي رئيس جمهور
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
اداره كل پيگيري طرح ها و لوايح
اداره كل تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور
كليه وزارتخانه ها,سازمان ها,موسسات دولتي,نهاد هاي انقلاب اسلامي و استانداري هاي سراسر كشور