‌تصويب‌نامه راجع به انتصاب سخنگو و رييس شوراي اطلاع رساني دولت

مصوب 1380/09/28 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1380/09/28
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:45671/ت245 تاریخ ابلاغ:1380/10/09
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1380/10/09
شماره روزنامه رسمي:16568 تاریخ روزنامه رسمي:1380/10/22
آخرین وضعیت:محرمانه همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


نهاد رياست جمهوري

گیرندگان رونوشت