عنوان متن قانون مقرره رأی


فهرستهای کاربردی توصیف جستجو :
تعداد یافته ها : 145533

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 بخشنامه سازمان اداري و استخدامي كشور درخصوص دستورالعمل درج شناسه ملي سند (شمس) در كليه مكاتبات دستگاه هاي اجرايي 1399/10/22 سازمان اداري و استخدامي كشور
2 مصوبات يكصد و پنجمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد 1399/10/22 ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
3 مصوبه بيمه مركزي درخصوص نظريه شوراي عالي بيمه درمورد مبناي محاسبه كارمزد موضوع بند 1 قسمت (د) ماده 1 و ماده 2 آيين نامه كارمزد نمايندگي و دلالي رسمي 1399/10/22 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
4 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص اصلاح تاريخ اجراي بخشنامه سازمان مورخ 14 آبان 1399 1399/10/22 سازمان امور مالياتي
5 بخشنامه امور مالياتي درخصوص قانون اصلاح موادي از قانون ماليات هاي مستقيم 1399/10/22 سازمان امور مالياتي
6 مصوبه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات درخصوص مصوبه شماره 2 جلسه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات 1399/10/21 شوراي اجرايي فناوري اطلاعات
7 بخشنامه در خصوص آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني موضوع نحوه واگذاري مطالبات قراردادي 1399/10/21 سازمان امور مالياتي
8 ابلاغ نظر شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 201-18 مورخ 18 آذر 1399 1399/10/20 سازمان امور مالياتي
9 تصويب نامه در خصوص ادغام روستاهاي دوريسان ، نسمه ، سرگران و چوريژي همراه با مكان و مزارع 1399/10/17 هيات وزيران
10 تصويب نامه هاي در خصوص آيين نامه اجرايي كارخانه ها و تعميرگاههاي مربوط به هواپيمايي و قابليت پرواز هواپيماها 1399/10/17 هيات وزيران
11 معاف شدن مركز ملي يون درماني ايران از پرداخت تعرفه هاي مربوط به تاييديه هاي اسناد حمل تجهيزات و اخذ خدمات كنسولي از طريق سفارت ايران در وين 1399/10/17 هيات وزيران
12 تصويب نامه در خصوص ايجاد شهرستان جالق و بخش كله گان در استان سيستان و بلوچستان 1399/10/17 هيات وزيران
13 تصويب نامه در خصوص آيين نامه اجرايي قانون ارتقاء بهره وري كاركنان باليني نظام سلامت 1399/10/17 هيات وزيران
14 تصويب نامه در خصوص آيين نامه اجرايي بند (چ) ماده 13 قانون مديريت بحران كشور 1399/10/17 هيات وزيران
15 تصويب نامه در خصوص الحاق يك بند به ماده 3 اساسنامه شركتهاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني 1399/10/17 هيات وزيران
16 بخشنامه درخصوص معافيت هايا نرخ صفر مالياتي 1399/10/17 سازمان امور مالياتي
17 تصويب نامه در خصوص ادغام روستاي خانقاه از توابع دهستان مكريان غربي و روستاي سيدآباد از توابع دهستان آختاچي غربي در بخش مركزي شهرستان مهاباد 1399/10/17 هيات وزيران
18 مكلف نمودن دستگاه هاي اجرايي به كاهش ارقام مندرج در جدول شماره (2) تصويب نامه شماره 134821 /ت50980هـ مورخ 1394/10/16 [آيين نامه فوق العاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت جمهوري اسلامي ايران (مأموران ثابت)] 1399/10/17 هيات وزيران
19 بخشنامه در خصوص قانون افزايش سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران يا فرا بورس ايران از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم 1399/10/16 سازمان امور مالياتي
20 تامين اعتبار براي تكميل طرح ساماندهي و انتقال زهاب هاي تجمع يافته شركت كشت و صنعت نيشكر در استان خوزستان 1399/10/16 هيات وزيران
21 مصوبه درخصوص دستورالعمل اجرايي ماده (6) اصلاحي قانون صدور چك مصوب سال 1397 1399/10/16 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
22 مصوبه در خصوص اجراي قانون الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1399/10/16 رئيس حوزه رياست قوه قضاييه
23 تصويب نامه در خصوص مسافرت هاي مورد نظر با استفاده از هواپيماي اختصاصي 1399/10/16 هيات وزيران
24 دادنامه شماره 971 هيات عمومي ديوان، مبني بر ابطال اطلاق تبصره (2) الحاقي به ماده (6) آيين نامه تسهيلات اعطايي بانكي (موضوع تصويبنامه شماره 31466/ت156هـ مورخ 9 مرداد 69 هيات وزيران ) 1399/10/16 دیوان عدالت اداری
25 وزارت ورزش و جوانان 1399/10/15
صفحه از 5822 یافته ها در هر صفحه