عنوان متن قانون مقرره رأی


فهرستهای کاربردی توصیف جستجو :
تعداد یافته ها : 148680

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 بخشنامه بودجه سال 1401 1400/07/19 سازمان برنامه و بودجه كشور
2 بخشنامه گمرك درخصوص اخذ عوارض صادراتي از شيرخشك صنعتي 1400/07/18 گمرك ايران
3 بخشنامه گمرك درخصوص نامه شركت مهندسين مشاور صنعت و مديريت پويا به همراه يك جلد گزارش مشروح بررسي و محاسبه درصد ارزش و ميزان ساخت داخل خودروسواري با مدل محصول شركت صنايع خودروسازي مديران 1400/07/17 گمرك ايران
4 بخشنامه گمرك در خصوص درخواست شركت مهندسين مشاور صنعت و مديريت پويا به همراه يك جلد گزارش مشروح بررسي و محاسبه درصد ارزش و ميزان ساخت داخل خودرو سواري محصول شركت صنايع خودروسازي مديران 1400/07/17 گمرك ايران
5 مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي درخصوص ابلاغ مصوبه شوراي مذكور درمورد « تاييد انتخاب دبير شوراي فرهنگ عمومي » 1400/07/17 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
6 بخشنامه گمرك درخصوص درخواست شركت مهندسين مشاور صنايع وسايط نقليه و گزارش مشروح بررسي و محاسبه درصد ارزش و ميزان ساخت داخل موتورسيكلت انژكتوري با مدل موضوع نامه فوق محصول شركت ايران دوچرخ 1400/07/16 گمرك ايران
7 بخشنامه گمرك درخصوص تمديد اعتبار ميزان ساخت داخل شركت سايپا ديزل تا پايان اسفند 1400 1400/07/16 گمرك ايران
8 تخصيص مبلغ هفتصد و هشتاد و يك ميليارد و پانصد ميليون ريال تسهيلات بانكي ارزان قيمت براي تكميل احداث واحدهاي خسارت ديده ناشي از زلزله سال 1399 مناطق مسكوني استان كهگيلويه و بويراحمد با ضمانت زنجيره اي 1400/07/14 هيات وزيران
9 بخشنامه وزارت صنعت ، معدن و تجارت درخصوص ساماندهي صادرات محصولات كاشي و سراميك 1400/07/14 گمرك ايران
10 بخشنامه گمرك درخصوص ميزان ساخت داخل دوچرخه مربوط به شركت تجارت كالاي ورزشي مرادي و پسران 1400/07/14 گمرك ايران
11 الحاق متن به عنوان تبصره 5 به ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مصوب 30 بهمن 67 موضوع تصويبنامه شماره 40390/ت 177 مورخ 13 خرداد 68 1400/07/14 هيات وزيران
12 تعيين علي صالحي آبادي به عنوان رييس كل بانك مركزي 1400/07/14 هيات وزيران
13 اصلاح عبارت نود و پنج ميليون به عبارت يكصد و بيست ميليون عدد در بند (1) تصويبنامه شماره 63737/ت 59042 هـ مورخ 21 شهريور 1400. 1400/07/14 هيات وزيران
14 بخشنامه گمرك درخصوص بخشنامه به كليه گمركات اجرايي سراسر كشور درمورد انعكاس تصاوير، مستندات و اطلاعات موردنطر در صورت كشف مصاديق كالاها و اقلام مورد اشاره 1400/07/13 گمرك ايران
15 مكاتبه وزارت جهادكشاورزي در خصوص تصويب نامه شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي در مورد مجازبودن شركت پشتيباني امور دام كشور درمورد صادرات دام زنده غيرمولد 1400/07/12 شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياستهاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي
16 مكاتبه سازمان امور مالياتي در خصوص ارسال دستورالعمل بسته سياستي برگشت ارز حاصل از صادرات سال هاي 1400-1397 و نحوه اجراي بند ق تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 كل كشور 1400/07/12 سازمان امور مالياتي
17 بخشنامه گمرك درخصوص ارسال نامه دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه نامه دفتر صنايع غيرفلزي وزارت متبوع مبني بر مجازبودن صادرات اقلام اشاره شده مطابق عنوان و كد طبقه بندي مذكور در نامه توسط ادريس وهابي 1400/07/12 گمرك ايران
18 مكاتبه وزارت جهادكشاورزي در خصوص تمديد تاريخ اجراي تصويب نامه شماره 020/5524 مورخ 11 خرداد 1400 مبني بر مانده تسهيلات سازمان مركزي تعاون روستايي بابت خريدهاي حمايتي محصولات كشاورزي در سال زراعي 1400 ـ 1399 1400/07/12 شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياستهاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي
19 مصوبه شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي درمورد حمايت از كشاورزان ، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياهي 1400/07/12 شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياستهاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي
20 تعيين آقاي سيدرضا مرتضوي به عنوان استاندار اصفهان 1400/07/11 هيات وزيران
21 بخشنامه گمرك در خصوص سري عمليات STOP مرتبط با قاچاق و تجارت غيرقانوني دارو و تجهيزات پزشكي 1400/07/11 گمرك ايران
22 تعيين آقاي مهدي دوستي به عنوان استاندار هرمزگان 1400/07/11 هيات وزيران
23 بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابطال بخشنامه 210/99/8 و لغو بخشنامه شماره 200/1400/38 در مورد مبدا زماني مهلت رسيدگي به جرايم موضوع مواد 169 مكرر 1400/07/11 سازمان امور مالياتي
24 بخشنامه گمرك در خصوص معرفي نماينده وزارت جهاد كشاورزي جهت صدور مجوزهاي سيستمي كالاهاي كشاورزي 1400/07/10 گمرك ايران
25 مصوبه وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص ثبت و تكميل اطلاعات اموال و دارايي هاي غيرمنقول (اعم از اموال و انفال) در سامانه جامع اموال دستگاه هاي اجرايي (سادا). 1400/07/10 وزارت امور اقتصادي و دارايي
صفحه از 5948 یافته ها در هر صفحه