عنوان متن قانون مقرره رأی


فهرستهای کاربردی توصیف جستجو :
تعداد یافته ها : 147340

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 مصوبه شوراي معادن محاسبه حقوق دولتي بر اساس سيستم نرم افزار (الكترونيكي) براي سال جاري و سنوات آتي 1400/03/27 شورايعالي معادن
2 ارسال تصوير دادنامه شماره 245 مورخ 21/2/1400 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، مبني بر ابطال قسمت پاياني نامه شماره 177025/37185 مورخ 28/12/1397 سرپرست امور هماهنگي و رفع اختلافات حقوقي دستگاههاي اجرايي معاونت حقوقي 1400/03/23 دیوان عدالت اداری
3 بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران در خصوص ارسال تصويب نامه شماره 197170/ت58055هـ مورخ 26 ارديبهشت 140 هيات وزيران در مورد اصلاح مواد 82 و 87 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي موضوع تصويب نامه شماره 262758/ت47775 مورخ 29 اسفند 1391 1400/03/22 گمرك ايران
4 مصوبه شوراي اشتغال درخصوص ارسال مصوبات هشتادمين جلسه شوراي عالي اشتغال مورخ 12 فروردين 1400 1400/03/22 شوراي عالي اشتغال
5 بخشنامه بانك مركزي درخصوص مفاد بندهاي 1 الي 3 بخش (ب) مصوبات هفتاد و يكمين جلسه مورخ 8 خرداد 1400 ستاد ملي مديريت بيماري كرونا 1400/03/20 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
6 نظر مشورتي 7/1400/234 مورخ 1400/03/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
7 برقراري مقررات لغو رواديد چهل و پنج روزه براي دارندگان گذرنامه عادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري عراق 1400/03/19 هيات وزيران
8 ادغام روستاي كاردگر محله دستان امامزاده عبدالله جنوبي بخش دهفري شهرستان فريدون كنار و روستاي شيرمحله و نامگذاري به عنوان روستاي آستانه سرا 1400/03/19 هيات وزيران
9 تعيين حجت و رسول جعفريان براي عضويت در شوراي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران 1400/03/19 هيات وزيران
10 مجاز بودن وزارت دادگستري درمورد پيش امضا و امضاي موقت پروتكل الحاقي به موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان 1400/03/19 هيات وزيران
11 نظر مشورتي 7/1400/135 مورخ 1400/03/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
12 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص ابلاغ مصوبه شماره 2 هفتاد و يكمين جلسه ستاد ملي مديريت كرونا درمورد حمايت هاي مالياتي از كسب و كارها و مشاغل به شدت آسيب ديده از كرونا در سال 1400 1400/03/19 سازمان امور مالياتي
13 شناسنامه خالي 1400/03/19 هيات وزيران
14 تغييرات تقسيماتي در شهرستان هاي بشرويه، خوسف ، درميان، زيركوه، قائنات، طبس، سربيشه، نهبندان در استان خراسان جنوبي 1400/03/19 هيات وزيران
15 آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور 1400/03/19 هيات وزيران
16 تغيير نام شهر روديان بخش مركزي شهرستان شاهرود استان سمنان به رويان 1400/03/19 هيات وزيران
17 ادغام روستاهاي اميرآباد سفلي و بردخياري دهستان دشت روم بخش مركزي شهرستان بويراحمد استان كهگيلويه و بويراحمد 1400/03/19 هيات وزيران
18 نظر مشورتي 7/1400/260 مورخ 1400/03/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
19 تغيير شهر زرگر محله در بخش لاله آباد شهرستان بابل به زرگر و تغيير نام روستاي بي سيم دهستان ساحلي جوكندان استان گيلان 1400/03/19 هيات وزيران
20 نظر مشورتي 7/99/1105 مورخ 1400/03/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
21 بخشنامه گمرك درخصوص ارسال صورتجلسه مشترك گمرك با شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي درمورد رفع موانع موجود در حوزه ا مور گمركي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 1400/03/18 گمرك ايران
22 نظر رئيس مجلس درخصوص بررسي و تطبيق مصوبّات دولت با قوانين 1400/03/17 رییس مجلس
23 بخشنامه بانك مركزي در خصوص اصلاح قانون صدور چك 1400/03/17 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
24 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص ماليات مقطوع عملكرد سال 1399 برخي از صاحبان مشاغل در اجراي تبصره ماده 100 اصلاحي مصوب 31 تير 1394 قانون ماليات هاي مستقيم با رعايت مفاد بند (ع) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 كل كشور 1400/03/17 سازمان امور مالياتي
25 تصويب نامه در خصوص تغيير دستگاه اجرايي طرح احداث بيمارستان هاي جايگزين بيمارستان هاي فرسوده خاتم الانبيا، بهاران و بوعلي زاهدان 1400/03/12 هيات وزيران
صفحه از 5894 یافته ها در هر صفحه