عنوان متن قانون مقرره رأی


فهرستهای کاربردی توصیف جستجو :
تعداد یافته ها : 145877

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور درخصوص دستورالعمل ضوابط اجرايي موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 كل كشور 1399/12/11 سازمان امور مالياتي
2 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص ابلاغ بندهاي 1 و 2 مصوبه پنجاه و ششمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 22 دي 1399 1399/12/11 سازمان امور مالياتي
3 بخشنامه سازمان اداري و استخدامي كشور با موضوع "ممنوعيت دريافت كپي مدارك هويتي توسط دستگاه هاي اجرايي از خدمت گيرندگان" 1399/12/09 سازمان اداري و استخدامي كشور
4 مصوبه گمرك ايران درخصوص صادرات كاغذ و مقواي موج دار 1399/12/06 گمرك ايران
5 تصويب نامه در خصوص تخصيص مبلغ 500 ميليارد ريال به صورت هزينه اي براي تامين سرمايه اوليه صندوق بيمه حوادث طبيعي ساختمان 1399/12/06 هيات وزيران
6 تصويب نامه در خصوص تسويه مطالبات شركت هاي دولتي بخش آب وزارت نيرو از دولت بابت مابه التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام شده فروش هر متر مكعب آب و دفع فاضلاب با بدهي شركت هاي مذكور به دولت بابت طرح هاي تملك داريي هاي سرمايه اي بخش آب وزارت نيرو 1399/12/06 هيات وزيران
7 تصويب نامه در خصوص تملك دارايي سرمايه اي از محل منابع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393 براي تكميل ، بهره برداري و بازسازي پروژه هاي خسارت ديده در حوزه هاي راه و شهرسازي ، نيرو ، ميراث فرهنگي و بهداشت و درمان ناشي از وقوع سيل فروردين سال 1398 در استان لرستان 1399/12/06 هيات وزيران
8 تصويب نامه در خصوص مطالبات شركتهاي تابع وزارت نيرو از دولت بابت مابه التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام شده هر كيلو وات ساعت برق مورد تاييد سازمان حسابرسي براي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به بهره برداري رسيده بخش آب ، فاضلاب و برق وزارت نيرو 1399/12/06 هيات وزيران
9 مصوبه گمرك ايران درخصوص ساماندهي صادارت شمش روي 1399/12/06 گمرك ايران
10 تصويب نامه در خصوص تسويه مابه التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام شده فروش هر متر مكعب آب و دفع فاضلاب و هر كيلو وات ساعت برق از محل رديف درآمدي و رديف هزينه اي به صورت جمعي - خرجي بند (د) تبصره 7 قانون بودجه سال 1399 كل كشور 1399/12/06 هيات وزيران
11 تصويب نامه در خصوص اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از منافع ملت ايران (موضوع تصويب نامه شماره 113423/ت58303ه‍ مورخ 7 بهمن 99 هيئت وزيران) 1399/12/06 هيات وزيران
12 مصوبه در خصوص ارسال آيين نامه شماره 59/1 مكمل شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت مسئولان و مجريان امر واگذاري 1399/12/04 شوراي عالي بيمه
13 مصوبه در خصوص شركت هاي مجاز به صادرات شيشه 1399/12/04 گمرك ايران
14 تصويب نامه درخصوص تامين اعتبار براي ابزسازي بخش هاي خشارت ديده ناشي از زلزله استان هاي كهگيلويه و بويراحمد و اصفهان 1399/12/03 هيات وزيران
15 تصويب نامه درخصوص تعيين ملاك مبالغ ريالي فوق العاده اشتغال خارج از كشور و ماموريت ثابت 1399/12/03 هيات وزيران
16 بخشنامه در خصوص الحاق يك تبصره به ماده (45) آيين نامه اجرايي موضوع ماده (219) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 31 تير 1394 1399/12/03 سازمان امور مالياتي
17 مصوبه در خصوص ترخيص كاميون هاي بند (ث) ماده 30 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسه كشور 1399/12/03 گمرك ايران
18 تصويب نامه در خصوص ايجاد ظرفيت صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم موضوع جزء (1-2) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور 1399/12/03 هيات وزيران
19 مصوبه در خصوص ممنوعيت صادرات برخي اقلام سلامت محور 1399/12/02 گمرك ايران
20 ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه هيأت وزيران به شماره113213 /ت57805هـ مورخ 07 /10 /1399 با موضوع پرداخت بدهي شركت واگن پارس به صندوق ضمانت صادرات ايران 1399/12/02 رییس مجلس
21 مكاتبه درخصوص ارسال فهرست تصويب نامه هيئت وزيران بررسي شده در هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و عدم مغايرت آنها با قوانين احراز شده 1399/12/02 رییس مجلس
22 بخشنامه در خصوص حسابرسي مالياتي پرونده هاي مربوط به فعاليت مرتبط با قراردادهاي شبكه مديريت زنجيره تامين و توزيع فرآورده هاي نفتي 1399/12/02 سازمان امور مالياتي
23 بخشنامه در خصوص نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات املاك شركت ها و ساير اشخاص حقوقي كه به اجاره واگذار مي شود 1399/12/02 سازمان امور مالياتي
24 مصوبه در خصوص واردات موز صرفا در قبال صادرات سيب 1399/12/01 گمرك ايران
25 مصوبه در خصوص تداوم ممنوعيت واردات ماسك تنفسي 1399/11/29 گمرك ايران
صفحه از 5836 یافته ها در هر صفحه