عنوان متن قانون مقرره رأی


فهرستهای کاربردی توصیف جستجو :
تعداد یافته ها : 142644

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص ماليات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادي در اجراي فرآيند ادغام و تركيب 1399/02/27 سازمان امور مالياتي
2 بخشنامه امور مالياتي درخصوص احكام مالياتي قانون كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غيردولتي 1399/02/24 سازمان امور مالياتي
3 اعلام اصلاح مبلغ اعلام شده در تصويب نامه شماره 164976/ت57628 هـ مورخ 27 اسفند 1398 1399/02/24 هيات وزيران
4 نظر رئيس مجلس درخصوص فهرست تصويب نامه هاي هيات وزيران 1399/02/24 رییس مجلس
5 ابلاغيه دستورالعمل اجرايي ثبت تبديل شركتهاي تجارتي 1399/02/23 معاون حقوقي رييس جمهور
6 بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص عدم شمول ماليات به مابه الاختلاف ناشي از تحويل اسناد خزانه اسلامي با ارزش اسمي بيشتر از ميزان بدهي كارفرمايان به طلبكاران موضوع بندهاي هـ و ل تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 و 1398 كل كشور 1399/02/22 سازمان امور مالياتي
7 بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ابلاغ اصلاحيه مواد فصل دوم آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم 1399/02/22 سازمان امور مالياتي
8 مكاتبه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1398 1399/02/21 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
9 مكاتبه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص شرايط و نحوه ثبت نامه در نظام ماليات بر ارزش افزوده 1399/02/21 سازمان امور مالياتي
10 تصويب نامه در خصوص مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به مذاكره، پيش امضاء ( پاراف ) و امضاي موقت موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمان آموزشي ، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد ( يونسكو ) راجع به تاسيس مركز بين المللي علوم پايه پزشكي و تغذيه انساني، تحت نظارت يونسكو 1399/02/21 هيات وزيران
11 مكاتبه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص حق تمبر بروات اسنادي / ارزي 1399/02/21 سازمان امور مالياتي
12 تصويب نامه در خصوص تقسيمات كشوري در استان خراسان رضوي 1399/02/21 هيات وزيران
13 تصويب نامه در خصوص تقسيمات كشوري در استان خراسان رضوي 1399/02/21 هيات وزيران
14 تصويبب نامه در خصوص تقسيمات كشوري در استان آذربايجان غربي 1399/02/21 هيات وزيران
15 تصويبنامه در خصوص خريد يك دستگاه خودروي سواري توليد داخل توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (پارك علم و فناوري استان اردبيل) 1399/02/17 هيات وزيران
16 تصويب نامه در خصوص مجاز بودن وزارت كشور (استانداري كردستان) نسبت به خريد (2) دستگاه خودروي موضوع نامه ياد شده از محل اعتبارات مصوب استاني 1399/02/17 هيات وزيران
17 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص ارسال دستورالعمل نحوه اجراي مقررات بند (ح) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 كل كشور 1399/02/15 سازمان امور مالياتي
18 تصويب نامه بانك مركزي درخصوص كارگروه بررسي و مقابله با پيامدهاي اقتصادي ناشي از شيوع ويروس كرونا 1399/02/15 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
19 تصويب نامه در خصوص اضافه شدن متن ( صدور مجوز گمرك براي سرمايه گذاران خارجي كه مجوز موضوع ماده 6 قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي - مصوب 1380- را دريافت نموده اند ) به عنوان تبصره ( 3 ) به ماده ( 142) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1399/02/14 هيات وزيران
20 تصويب نامه در خصوص نرخ هاي خدمات و اطلاعات ارايه شده از سوي سازمان هواشناسي كشور و اصلاح موارد معين در تصويب نامه شماره 157199/ت 51142هـ مورخ 28 بهمن 1394 1399/02/14 هيات وزيران
21 تصويب نامه درخصوص اضافه شدن متن موردنظر به عنوان تبصره به ماده (3) آيين نامه اجرايي ماده (6) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 1399/02/14 هيات وزيران
22 تصويب نامه در خصوص اصلاح نرخ هاي خدمات و اطلاعات ارايه شده از سوي سازمان هواشناسي كشور در آيين نامه اجرايي ماده (21) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت 1399/02/14 هيات وزيران
23 تصويب نامه در خصوص اصلاح تصوبب نامه شماره 14051/98/م/ت55126 هـ مورخ 5 مرداد 1398 1399/02/14 هيات وزيران
24 تصويب نامه در خصوص اصلاح سن فرسودگي خودروهاي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ( 20 سال ) 1399/02/14 هيات وزيران
25 تصويب نامه در خصوص تعيين محورها و مولفه هاي شاخص هاي خانواده در 10 محور و 45 مولفه به شرح جدول پيوست 1399/02/14 هيات وزيران
صفحه از 5706 یافته ها در هر صفحه