عنوان متن قانون مقرره رأی


فهرستهای کاربردی توصیف جستجو :
تعداد یافته ها : 144638

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 نظر رئيس مجلس درخصوص اختصاص اعتبار به سازمان مركزي تعاون روستايي ايران 1399/09/02 رییس مجلس
2 نظررئيس مجلس درخصوص اعلام فهرست تصويبنامه هيات وزيران بررسي شده در هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و احراز عدم مغايرت با قوانين 1399/09/01 رییس مجلس
3 مصوبه بانك مركزي درخصوص اجراي سياست ها و ضوابط مصوب ستاد ملي مبارزه با بيماري كرونا 1399/08/29 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
4 مصوبه در خصوص آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 كل كشور 1399/08/28 هيات وزيران
5 مصوبه درخصوص آيين نامه اعطاي تسهيلات به كاركنان دستگاه هاي اجرايي متقاضي انتقال از تهران و كلان شهرها 1399/08/28 هيات وزيران
6 مصوبه درخصوص امضاي موقت موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد 1399/08/28 هيات وزيران
7 مصوبه در خصوص ويرايش سوم كتاب ارزشي نسبي خدمات سلامت براي كليه ارايه دهندگان خدمات سلامت 1399/08/25 هيات وزيران
8 مصوبه درخصوص تعيين ارزش نسبي خدمات دندانپزشكي به تفكيك سه جزء حرفه اي، فني و مواد و لوازم مصرفي 1399/08/25 هيات وزيران
9 مصوبه درخصوص هزينه خدمات ثبت نام دريافتي از داوطلبان شركت در آزمون هاي سازمان سنجش آموزش كشور و مركز سنجش آموزش پزشكي 1399/08/25 هيات وزيران
10 مصوبه در خصوص بازنگري ارزش نسبي و تعييت تعرفه خدمات سلامت 1399/08/25 هيات وزيران
11 مصوبه درخصوص قرارگرفتن مبلغ ده ميليارد ريال به منظور مديريت خشكسالي از طريق اجراي پروژه هاي آبرساني به روستاهاي شهرستان فاروج 1399/08/25 هيات وزيران
12 مصوبه هفتاد و هشتمين جلسه دبيرخانه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد 1399/08/21 ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
13 تصويب نامه در خصوص انتصاب آقاي علي زيني وند به عنوان استاندار كرمان 1399/08/21 هيات وزيران
14 مصوبه بانك مركزي درخصوص شوراي پول و اعتبار با موضوع افزايش گردش اعطايي به بنگاه هاي توليدي 1399/08/21 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
15 تصويب نامه در خصوص ايجاد 186 پست سازماني در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1399/08/21 هيات وزيران
16 مصوبه در خصوص آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (32) قانون احكام برنامه هاي توسعه كشور 1399/08/21 هيات وزيران
17 تهاتر مطالبات اشخاص متقاضي از شركت دولتي مديريت شبكه برق ايران با بدهي همان اشخاص به سازمان امور مالياتي كشور 1399/08/18 هيات وزيران
18 تصويب نامه در خصوص تخصيص اعتبار از محل منابع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 1399/08/18 هيات وزيران
19 مصوبه در خصوص مجوز امضاي موقت موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فيليپين 1399/08/18 هيات وزيران
20 مصوبه در خصوص اصلاح بند (1) تصويبنامه شماره 54568/ت 56724 هـ مورخ 6 مرداد 1398 1399/08/18 هيات وزيران
21 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص ابلاغ آيين نامه اجرايي بند و جزء(2-4) بند و تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور درمورد صدور اسناد تسويه خزانه 1399/08/17 سازمان امور مالياتي
22 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص اصلاحيه ضوابط اجرايي موضوع ماده 172 قانون مالياتهاي مستقيم 1399/08/14 سازمان امور مالياتي
23 مصوبه در خصوص آيين نامه اجرايي تبصره (5) بند (ب) ماده (5) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور 1399/08/14 هيات وزيران
24 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص اصلاح مواد 2 و 3 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 95 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم 1399/08/14 سازمان امور مالياتي
25 بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور درخصوص اصلاح بخشنامه شماره 200/98/80 مورخ 27 آبان 1398 درمورد دادنامه 73 27 فروردين 1398 1399/08/14 سازمان امور مالياتي
صفحه از 5786 یافته ها در هر صفحه