عنوان متن قانون مقرره رأی


فهرستهای کاربردی توصیف جستجو :
تعداد یافته ها : 181143

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 اصلاحيه قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژيم صهيونيستي عليه صلح و امنيت 1399/04/17 مجلس شوراي اسلامي
2 تصويب نامه درخصوص تهاتر مطالبات و بدهي هاي بانك ملت 1399/04/15 هيات وزيران
3 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص تبصره 2 ماده 59 قانون ماليات هاي مستقيم 1399/04/14 سازمان امور مالياتي
4 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص ابلاغ بند 2 مصوبات پنجاهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 3 خرداد 1399 1399/04/11 سازمان امور مالياتي
5 تصويب نامه درخصوص پرداخت تسهيلات طرح ويژه نوسازي و بهسازي دويست هزار واحد مسكوني روستايي و شهرهاي زير 25000 نفر جمعيت و حاشيه شهرها 1399/04/11 هيات وزيران
6 تصويب نامه درخصوص معرفي احسان خاتمي جايگزين علي اصغر احمدي به عنوان نماينده وزارت صنعت؛ معدن و تجارت 1399/04/11 هيات وزيران
7 تصويب نامه در خصوص ارجاع اختلاف هاي ناشي از اجرا يا تفسر قراردادهاي مربوط به طرح هاي عمراني دستگاههاي اجرايي با پيمانكار 1399/04/11 هيات وزيران
8 تصويب نامه درخصوص اختصاص مبلغ ده ميليارد ريال به صورت هزينه اي و تملك دارايي سرمايه اي از محل منابع بند م ماده 28 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 1399/04/11 هيات وزيران
9 تصويب نامه درخصوص صدور رواديد براي اتباع خارجي متقاضي ورود به كشور 1399/04/11 هيات وزيران
10 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص بند (الف) تبصره 14 ماده واحه قانون بودجه سال 1399 كل كشور 1399/04/10 سازمان امور مالياتي
11 بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ تصويب نامه هاي شماره 989/ت55625هـ مورخ 1399/1/9 و شماره 29710/ت55625هـ مورخ 1399/3/25 هيأت محترم وزيران 1399/04/10 معاون حقوقي و فني مالياتي سازمان امور مالياتي كشور
12 تصويب نامهم شوراي اقتصاد درمورد طرح كمك به جايگزيني و اسقاط يك ميليون دستگاه بخاري مرسوم (گازي و نفتي) 1399/04/09 شوراي اقتصاد
13 تصويب نامه شوراي اقتصاد درخصوص صدور مجوز سرمايه گذاري از محل منابع داخلي شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي براي طرح احداث نيروگاه هاي سيكل تركيبي 1399/04/09 شوراي عالي اقتصاد
14 تصويب نامه شوراي اقتصاد درخصوص ارسال مصوبه شوراي اقتصاد با موضوع طرح نگهداشت و پشتيباني انبارها و مخازن و ساختمان هاي اداري و تاسيسات پخش 1399/04/09 شوراي اقتصاد
15 تصويب نامه شوراي اقتصاد درخصوص صدور مجوز واگذاري اجراي پروژه مدرنيزاسيون (بازتواني) نيروگاه بخاري رامين اهواز به شركت خارجي و خريد كالا و تجهيزات خارجي 1399/04/09 شوراي اقتصاد
16 تامين اعتبار براي وزارت جهاد كشاورزي به منظور خريد هشت دستگاه خودروي سواري دوگانه سوز توليد داخل 1399/04/08 هيات وزيران
17 اصلاح تصويب نامه شماره 78266/ت53287 هـ مورخ 1395/6/31 با موضوع [اصلاح ماده (3) آيين نامه تسهيلات خريد يا ساخت مسكن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا ] 1399/04/08 هيات وزيران
18 تصويب نامه در خصوص رفع ايراد تصويبنامه شماره 138920/55342هـ مورخ 29 دي 1398 (موضوع آيين‌نامه اجرايي بند «ط» ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري) 1399/04/08 هيات وزيران
19 تصويب نامه در خصوص مجوز خريد يك دستگاه خودروي سواري توليد داخل توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور) 1399/04/08 هيات وزيران
20 تصويب نامه درخصوص اصلاح آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن 1399/04/08 هيات وزيران
21 تصويب نامه درخصوص بند 2 تصويبنامه شماره 116689/ت 45059 هـ تاريخ 8 شهريور 90 1399/04/08 هيات وزيران
22 تصويب نامه درخصوص احداث نيروگاه 906 مگاواتي سيكل تركيبي ويس در محدوده شعاع 30 كيلومتري شهر اهواز 1399/04/08 هيات وزيران
23 تصويب نامه درخصوص مكلف نمودن كليه دارندگان دستگاه هاي استخراج رمزارز (ماينر) درخصوص ثبت مشخصات هويتي خود 1399/04/08 هيات وزيران
24 تصويب نامه درخصوص اصلاح تبصره 2 ماده 24 آيين نامه اجرايي ماده 14 قانون ساماندهي و حمايت از توليد وعرضه مسكن 1399/04/08 هيات وزيران
25 تأمين اعتبار براي تجهيز و بازآمد نمودن ، تامين سوخت و آماده نگه داشتن هواپيما و بالگردهاي امداد براي حوادث غيرمترقبه 1399/04/08 هيات وزيران
صفحه از 7246 یافته ها در هر صفحه