عنوان متن قانون مقرره رأی


فهرستهای کاربردی توصیف جستجو :
تعداد یافته ها : 148523

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره قانون بودجه سال 1400 كل كشور 1400/06/28 هيات وزيران
2 بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور درخصوص دادنامه هيات عومي ديوان عدالت اداري درمورد ابطال صورتجلسه هاي شوراي عالي مالياتي 1400/06/28 سازمان امور مالياتي
3 بخشنامه گمرك ادرخصوص دستورالعمل نحوه تشكيل ، بررسي و پيگيري پرونده هاي قاچاق كالا و ارز 1400/06/28 گمرك ايران
4 تهاتر مطالبات شركت هاي فارس گاز پاورپلنت و نيروگاه جنوب اصفهان از شركت دولتي مادر تخصصي توليد نيروي برق 1400/06/28 هيات وزيران
5 بخشنامه گمرك درخصوص ممانعت از خروج پالت ها و بسته بندي هاي چوبي خام فاقد گواهي و مهر قرنطينه 1400/06/28 گمرك ايران
6 تعيين رضا فاطمي امين به عنوان عضو شوراي عالي كار 1400/06/28 هيات وزيران
7 بخشنامه گمرك در خصوص ساماندهي صادرات مس كاتد 1400/06/24 گمرك ايران
8 بخشنامه گمرك در خصوص صادرات خاك آنتراسيت 1400/06/24 گمرك ايران
9 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص ماده 141 قانون مالياتهاي مستقيم و بند (ب) ماده 45 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور 1400/06/24 سازمان امور مالياتي
10 بخشنامه به كليه شركت هاي دولتي 1400/06/24 وزارت امور اقتصادي و دارايي
11 بخشنامه بانك مركزي درخصوص دستورالعمل شيوه صدور كارت هديه و بن كارت ريالي 1400/06/24 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
12 بخشنامه گمرك درخصوص قانون خودرو و ارزش نو كاميون هاي كشنده مستعمل بر اساس مدل و ساخت (2017 لغايت 2020) 1400/06/24 گمرك ايران
13 بررسي و رفع موانع واگذاري سهام دولت در شركت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند 1400/06/24 هيات وزيران
14 اختصاص اعتبار به استان خوزستان 1400/06/23 رییس مجلس
15 نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويب نامه شماره 48978/ت58765ه مورخ 1400/05/09 در خصوص پيش بيني كردن بدهي شركت واگن در قانون بودجه سال 1401 كل كشور 1400/06/23 رییس مجلس
16 نظر رييس مجلس در خصوص تصويب نامه هيئت وزيران اصلاح آيين نامه قانون تشكيل صندوق حمايت و كلا و كار گشايان دادگستري 1400/06/23 رییس مجلس
17 بخشنامه گمرك در خصوص ساماندهي صادرات محصولات فولادي 1400/06/23 گمرك ايران
18 بخشنامه گمرك درخصوص ساماندهي صادرات لوله و پروفيل 1400/06/23 گمرك ايران
19 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص اصلاحيه قانون بودجه سال 1400 كل كشور 1400/06/23 سازمان امور مالياتي
20 بخشنامه گمرك در خصوص ساماندهي صادرات مس كاتد توسط شركت صنايع ملي مس ايران 1400/06/22 گمرك ايران
21 بخشنامه گمرك درخصوص سري عمليات STOP مرتبط با قاچاق و تجارت غيرقانوني دارو و تجهيزات پزشكي 1400/06/22 گمرك ايران
22 تصويب نامه در خصوص سفر وزير نفت به كشور تركمنستان با استفاده از هواپيماي اختصاصي 1400/06/21 هيات وزيران
23 اصلاح آيين نامه اجرايي ماده 14 قانون حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي، موضوع تصويب نامه شماره 156176/ت 56440 هـ مورخ 27 اسفند 99 1400/06/21 هيات وزيران
24 تعيين حسين مدرس خياباني به عنوان استاندار سيستان و بلوچستان 1400/06/21 هيات وزيران
25 بخشنامه گمرك در خصوص تمديد مهلت بخشنامه موضوع ابلاغ ميزان ساخت داخل كاميون اويكو و ميني بوس ايويكو 1400/06/20 گمرك ايران
صفحه از 5941 یافته ها در هر صفحه